TARİHÇE

Genel Tarihçe

Kasabada yaşayan yaşlılar kasabanın kuzey doğusunda kızıltaşdibi mevkiinde eski yerleşimlere ait izlerin bulunduğunu, güneydoğusundaki güvere mevkiinde ise kilise kalıntılarının bulunduğu belirtiliyor. Yine Taşova Tarihini araştıran heyetin başkanı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Edebiyatı Fakültesi Tarih bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Mehmet ÖZSAİT, Boraboy kasaba çevresinde Roma devrine ait bir kalenin varlığından söz etmiştir. Elde edilen bu veriler kasaba ve çevresinde ilk yerleşenlerin Türk ve Müslüman olmadıklarını göstermektedir. Türkler Malazgirt Zaferini izleyen dönemlerde Boraboy ve çevresinde görülmeye başlamıştır.

1257’de Arapça olarak yazılan Vakfı Seyid Nurettin Der Karye-i Zeytuva Tab-i Sonisa adlı eserde kasabayı kuran ailelerin ilk öncelikleri, bugünkü yerleşim alanının 2 Km. güneyindeki Bostan Deresi mevkiini kışlak olarak çadırlarda göçebe hayatı sürdüğünü belirtilmektedir. Bostan deresi mevkiinde göçebe olarak yaşayan ailenin hayvanlarının fırtınalı (boralı) bir günde kaçarak rüzgara karşı korunaklı bu günkü yerleşim alanına sığındığı belirtilir. Fırtınadan sonra hayvanlarını aramaya çıkan aileler hayvanlarının bulunduğu rüzgara karşı korunaklı olan (boraboy) vadiyi beğenmişler ve vadi tabanı bataklık olduğu için vadinin kuzey yamacına, bugünkü Keltepe (gültepe) mahallesine çadırlarını kurmuşlardır.

Bugünkü kasaba yerleşim alanına ilk gelenler Deli Mehmetler, Mustafa Beyler, ve İmamoğulları aileleridir. Bu ailelerin kökenleri Bağdat’a dayanmaktadır. Daha sonraki yıllarda kasabaya; Türkmenistan’dan Gölgeciler, Kışlacık’ tan Kışlacıklar, Karaartal’ dan Demirciler, Musul’dan Musuloğulları ve Bağdat’dan Karacalar bugünkü yerleşim alanına gelmişlerdir.

Boraboy; Cumhuriyet devrinde Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı iken yine aynı ilçeye bağlı Yemişen Bükü köyü Taşova ismini alarak ilçe olunca Taşova’nın köyleri arasında yer almıştır. 24 Aralık 1952 tarihli 5996 sayılı kanun ile Taşova ilçesi Amasya ili sınırları içine alınınca Boraboy’da il bazında Amasya’ya bağlanmıştır. 1964 yılında da köy isimlerinin Türkçeleştirilmesi gündeme gelince Boraboy “Gölbeyli” adını almıştır. Nüfusun hızla artması ve 1970 nüfus sayımında 2583’e ulaşması göz önüne alınarak 1971’de Gölbeyli’de belediye teşkilatı kurulmuştur. Gölbeyli 1990 yılında da iki mahalleye ayrılmıştır. İki mahalle arasındaki sınırı Boraboy deresi oluşturmaktadır. Boraboy deresinin kuzeyindeki kısım Bahçelievler, güneyindeki kısım ise Yakakent mahallesi adını taşımaktadır.

Boraboy'un Oluşumu

Boraboy kasaba çevresinde Roma devrine ait bir kalenin varlığından söz etmiştir. Elde edilen bu veriler kasaba ve çevresinde ilk yerleşenlerin Türk ve Müslüman olmadıklarını göstermektedir. Türkler Malazgirt Zaferini izleyen dönemlerde Boraboy ve çevresinde görülmeye başlamıştır.

1257’de Arapça olarak yazılan Vakfı Seyid Nurettin Der Karye-i Zeytuva Tab-i Sonisa adlı eserde kasabayı kuran ailelerin ilk öncelikleri, bugünkü yerleşim alanının 2 Km. güneyindeki Bostan Deresi mevkiini kışlak olarak çadırlarda göçebe hayatı sürdüğünü belirtilmektedir.

Boraboy'un Eski Adı ve Anlamı

“Boraboy” isminin kaynağı konusunda çeşitli rivayetler öne sürülmektedir. Birinci varsayım; kasaba çevresinde Roma devrine ait kalenin izlerinin bulunduğu; kasabanın rüzgara karşı korunaklı bir konumda olması ve ülkemizde de adının kaynağı Roma devrine dayanan yerlerin fazlalığı “Boraboy” adının Roma-Yunan Rüzgar tanrısı “Borais”ten gelmiş olabileceğidir.

İkinci varsayım; “Boraboy” adının ”Bora Bey “ den gelmiş olabileceğidir. Türk halkının adetlerine sevilen büyüklerin adının yaşatılması yaygın olarak görülmektedir. Göçebe halkın yaşatılması yaygın olarak görülmektedir. Göçebe halkın başında da bilgili yiğit bora isimli bir bey bulunması bu nedenle de Boraboy haline dönüşmüştür. Bir diğer varsayım ise kasabaya ilk yerleşen ailelerin Bağdat’ dan geldiği bilinmektedir.Bu ailelerin hepsinin bir boya mensup olabileceği  ve boyların adının da Bora olacağı imkan edilmektedir.

Köy isimlerinin 1964 Türkçeleştirilmesi gündeme gelince boraboy’ un Gölbeyli şeklinde şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüştür. Yeni ismi “Gölbeyli” olmasında Boraboy gölünün varlığı ve kasaba erkeklerinin çalışmayı fazla sevmeyip bey hayatı sürmesi etkili olmuştur. Ancak 1994’de kasabanın “Boraboy Gölü” ile özdeşleştiği belirterek adının tekrar Boraboy olması için çeşitli girişimlerde bulunulmuş ve İçişleri Bakanlığının 20 Mart 1995 tarih ve 661 sayılı yazısı 1580 sayılı Belediye Kanunun 9. maddesine göre Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL ve Bakanlar  kurulunca imzalanarak Gölbeyli ismi Boraboy olarak 30 Mart 1995 de değiştirilmiştir. Karar resmi gazetenin 03 Mayıs 1995 tarihli 22276 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Cumhuriyet Döneminde Boraboy'un Durumu

Boraboy; Cumhuriyet devrinde Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı iken yine aynı ilçeye bağlı Yemişen Bükü köyü Taşova ismini alarak ilçe olunca Taşova’nın köyleri arasında yer almıştır. 24 Aralık 1952 tarihli 5996 sayılı kanun ile Taşova ilçesi Amasya ili sınırları içine alınınca Boraboy’da il bazında Amasya’ya bağlanmıştır. 1964 yılında da köy isimlerinin Türkçeleştirilmesi gündeme gelince Boraboy “Gölbeyli” adını almıştır. Nüfusun hızla artması ve 1970 nüfus sayımında 2583’e ulaşması göz önüne alınarak 1971’de Gölbeyli’de belediye teşkilatı kurulmuştur. Gölbeyli 1990 yılında da iki mahalleye ayrılmıştır. İki mahalle arasındaki sınırı Boraboy deresi oluşturmaktadır. Boraboy deresinin kuzeyindeki kısım Bahçelievler, güneyindeki kısım ise Yakakent mahallesi adını taşımaktadır.

 
Web Konsepti | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi